Dětská skupina

 

 

Přírodní mateřská školka ,,Pidi midi“
formou dětské skupiny

Od září 2016 byl zahájen provoz Přírodní mateřské školky (formou dětské skupiny).
Nabízíme pravidelné, celoroční předškolní vzdělávání pro skupinu dětí ve věku 2 – 7 let. Naším hlavním cílem je učit děti podle vzdělávacích programů:
• Lesní pedagogika – příroda je pro všechny velkou inspirací
• Začít spolu – spolupráce dětí, rodičů a školky
• Respektovat a být respektován – respektující partnerský přístup k dětem
• Filozofie lesních mateřských škol
• Další pedagogické směry – prvky Montessori a Waldorfské pedagogiky

Pobyt v přírodě a na malé Zelené farmě mezi zvířaty je významnou charakteristikou Pidi Midi. Programy realizujeme převážně v přírodě „bez zdí a plotů“ za každého počasí
Příroda je naše učitelka – zdroj poznávání a inspirací .

Zázemí školky tvoří:
• rozsáhlá zahrada s lesem,
• Eko učebna,
• Indiánské týpí
• Mongolská jurta
• Nová budova Eko centra

„Les je jako jedno velké hřiště a příroda jako moudrá učitelka.“

Co nabízíme
• vztah k přírodě a zvířatům
• rozvoj kreativity a fantazije
• rozvoj řeči a krásy našeho jazyka
• rozvoj pozitivního vztahu k melodii a písni
• osvojování nejrůznějších výtvarných technik
• pravidelné pohybové aktivity
• zdravý životní styl
• kulturní vzdělávací akce a různé výlety
• volnočasové activity – angličtina, zvířátkový kroužek, malý zahradník, hrajeme si s pohádkou

Dětský úsměv je nám odměnou…

V našem zařízení Vám nabízíme služby péče o děti předškolního věku v režimu tzv. Dětské skupiny (v souladu se Zákonem 247 / 2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů). Poskytovatelem této služby je nezisková organizace Spolek EKO-CENTRUM „PIDI MIDI“ z.s., který na provoz Dětské skupiny Pidi Midi získal v rámci projektu Dětská skupina PIDI MIDI 1 (CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014410) dotaci z finančních prostředků Evropské unie – z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.Projekt je realizován v období od 1.9.2019 do 30.6.2022 a dětská skupina PIDI MIDI 2 u louky (CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015100) je realizován v období 1.9.2019 do 30.6.2022 a dětská skupina PIDI MIDI 3 u lesa (CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014183) je realizován v období 22.10.2020 do 30.6.2022 jako zařízení pro veřejnost s cílem napomoci rodičům malých dětí udržet se nebo se vrátit na trh práce. Tato služba péče je poskytována s částečnou úhradou nákladů.Naše dětská skupina PIDI MIDI je zaregistrována v registru Dětských skupin MPSV jako zařízení s kapacitou 10, 10 a 24 dětí.Více informací najdete na www.esfcr.cz.