EKO CENTRUM Pidi Midi z.s.
Pavla Stránského 3619/1b, 400 01 Ústí nad Labem

mc.pidi-midi@seznam.cz +420 724 345 260 +420 724 592 380

Projekt IROP

 

Název projektu: Stavba objektu pro předškolní vzdělávání “Pidi Midi u louky”

Příjemce: EKO-CENTRUM „Pidi Midi“

Cílem projektu je navýšení kapacity předškolního vzdělávání vč. poskytování péče o děti do 3 let prostřednictvím vybudování objektu kvalitního a cenově dostupného zařízení s kapacitou 25 dětí. Zařízení bude fungovat jako dětská skupina a předškolní klub. Zařízení je umístěné v obci Ústí nad Labem, které je velmi problematickou sociálně vyloučenou lokalitou s prokazatelným nedostatkem těchto kapacit.

Specifickými cíli jsou:

– poskytování kvalitní a cenově dostupné péče o děti předškolního věku vč. dětí do 3 let věku prostřednictvím vybudování kvalitního zázemí pro předškolní vzdělávání

– usnadnění návratu rodičů do zaměstnání a na trh práce i v návaznosti na provozní dobu zařízení (cca 12 hodin denně)

Výsledkem projektu bude nově vybudovaný objekt pro předškolní vzdělávání s kapacitou 25 dětí.

V důsledku realizace projektu očekáváme následující změny:

– navýšení kapacity zařízení předškolního vzdělávání v Ústí nad Labem

– umožnění návratu do zaměstnání a na trh práce rodičům dětí v důsledku zajištění péče o děti

– kvalitní předškolní vzdělávání a rozšíření nabídky služeb pro rodiny s dětmi

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Školka Ústí nad Labem Eko centrum Pidi Midi
Dětská skupina
Přírodní mateřská školka

Je pro nás důležité, aby se děti u nás cítily bezpečně a příjemně, a proto dbáme na kvalitu vzdělávání a individuální přístup ke každému dítěti. Pokud se děti rády vracejí, máme jistotu, že jim poskytujeme kvalitní vzdělání a že jsme na správné cestě v jejich rozvoji a výchově.

Evropská unie Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Projekt PIDI MIDI je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě prostřednictvím vybudování a provozu dětské skupiny za účelem zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů dětí.